senteret

STEDET OG DRIFTSLEDERNE

 

Gården ligger idyllisk til i Høyjord, et av de tre sogn, i  Andebu, Sandefjord kommune, Vestfold Telemark fylkeskommune.

Mye kan tyde på at Høyjord har vært et sentralt sted fra gammelt av. I sognet finnes både stavkirke, bygdeborg fra jernalderen og flere oldtidsgraver.


Gården ligger meget skjermet til i ett med naturens indre og ytre liv. Det er fantastiske turmuligheter og flere små vann i nærheten hvor en kan bade, fiske og padle.


 Andebu ligger i hjertet av Vestfold, og er kjent for sine mange og mangfoldige omsorgstilbud. Senter for integral livskunst er også et sted  hvor omsorg står sentralt. Omsorg for hverandre, dyrene og naturen.


Nestekjærlighet, rommelighet, medansvarlighet og samskapelse er sentrale begreper i vår ideologi omkring livet. Vi søker å styrke evnen til å leve i nuet med utgangspunkt i hjertets væren. Hvert enkelt menneske møtes med  "stor takhøyde" og hjertevarme. Stedet bærer et fint preg av balanse mellom høytidelighet og uhøytidelighet.


Å løfte hverandre opp, å gi hverandre styrke, være der sammen i sårbare og gledesfylte stunder er av stor verdi. Her har mennesket et stort "hjerterom" hvor det får lov til å "bare være seg selv" og styrkes som individ og i egen genuinitet.

 

Navnet Tempelgaarden viser til at stedet har fokus på indre og ytre tempelarbeide. Et tempel er et helligjort sted. Et sted der noe gjøres helt gjennom aktiviteter som styrker åndskreftene. Dette kan blant annet være meditasjon, bønn, ritualer, inspirasjon og helbredelse. På gården arbeides det nettopp med dette, både i individet og kollektivt.

 

Vi har fokus på en fullt ut inkarnert spiritualitet der mennesket lever de åndelige prinsipper fra innsiden og ut i livets alle områder. Vi søker å "normalisere " begrepene og opplevelsen av hva sann åndelighet er.

Når dette blir en dypt erkjent sannhet åpnes individet stadig mer opp for de mystiske erfaringene og bevissthetens potensiale for å skape på magisk vis.

Vi anser livsutfoldelsen som en brobyggende prosess der individet selv er ansvarlig for sin utvikling. Åndelighet har ingen snarveier. Å bli stadig mer integrert i det enhetlige bevissthetsrom er et møysommelig arbeide med selverkjennelse, selvransakelse, overgivelse og vågemot. Individet skal skape en dynamisk og kraftfull integrert kjerne mellom de indre villende, skapende og elskende krefter som utgjør selvets kjerne.

 

Vår dypere visjon

IntegrÀlis visjonen - Integra vita

 

 

 Drivsledere og aktivitører

Gården eies og drives av ekteparet Trine Bjørgan Høiberg og  Anders Høiberg, og har vært i deres eie siden 2007. Paret har vært gift siden 1995 og de er begge, hva en kan betegne, ildsjeler. Alltid skapende og nytenkende med en positiv innstilling til livet. Sammen har de to voksne barn, og de har tidligere gjennom en periode på syv år vært fosterket fosterhjem for vanskeligstilt ungdom. Anders har annet arbeide utenfor kursgårdsdriften som innbefatter en del reising.

Trine leder alle aktiviteter på gården gjennom undervisning, kursledelse, livsveiledning og som Integralterapeut. Hun har grunnutdannet omsorgsarbeider, men har også flere kurs - og utdanninger innen transpersonlig psykoterapi, psykologi og healing både fra Danmark og Norge. Hun har praktisert som terapeut og klarsynt livsveileder siden 2005, og som kursleder og underviser siden 2009.

 

 

Brønnen ved Tempelgaarden

Et sted for fred, healing og indre kommunikasjon

 

Nord for  bebyggelsen ligger brønnen som frem til sommer 2014 var  gårdens eneste vannkilde. Dette er et oppkomme som fylles med vann fra grunnen av fjellet  ved brønnstedet som er vendt mot vest. 

 Det er etablert et hellig sted omkring brønnen som kan benyttes til refleksjon, meditasjon og ritualle handlinger.

Vannets element representerer kommunikajonslinjene på jorden og er på lik linje som luftens element nært knyttet til eterkraft. Av denne grunn har vann en særlig helbredende effekt.

 

 

Drageborgen ved Tempelgaarden er vårt hjertesenter!

Drageborgen er en tradisjonell 11 - sirkulær middelalderlabyrint. Den ble bygget av Trine Bjørgan Høiberg sommeren 2014 og innviet ved sommersolvervet 21. juni.

Å gå labyrinten har en særlig effekt på bevisstheten og gir styrke og mot i livet.  Labyrintens opprinnelse er urgammel og dens nytteverdi  stor.  Overordnet setter den mennesket i tett kontakt med jordens element og den store mor.

Den kan benyttes til meditative vandringer og ved større overganger i livet og gjennom årshjulets skiftninger. I norden ble de i sin opprinnelse kalt Troyaborg eller Drageborg.

 

Den er åpen for besøkende etter avtale.

Ta kontakt på telefon: 90 59 68 61

I 2016 ble labyrinten registert ved The Labyrinth Society

 

Vi deltar årlig med felles vandring for enhet under World Wide Labyrinth Day som hvert år faller på den første lørdagen i mai måned.