Trine Bjørgan Høiberg
Beltane fertilitetsalter ved brønnen
Labyrinten, Drageborgen er vårt hjertesenter
Naturen komminiserer på mange måter..
Alteret ved brønnen
Vandringer i labyrinten er dypt hjerteåpnende
Leireterapien er alltid meget spennende!
Kveldsbad i Merkedammen ved sommerkurs
Samhain alter ved brønnen

TRINE BJØRGAN HØIBERG

integralterapeut og livsveileder


Trine har arbeidet med mennesker i ulike livskriser og spirituell vekst siden 2005 og har et ektefølt engasjement for mennesket og dets relasjon til helheten.

I tillegg til å være underviser og kursleder tar hun imot individer til individuelle avtaler med Integralterapi og klarsynt livsveiledning.

Trine har fokus på individets selvbestemmelsesrett og eget ansvar for sin utvikling. Hun har stort fokus på rett etikk både når det gjelder den psykoterapeutiske betandlingsformen Integralterapi og som klarsynt. Trine er ikke den rette hjelper for de som søker hurtige svar på livets kompleksistet.


INDIVIDUELL KONSULTASJON


Registrert healer gjennom NSFH, oppført i alternativregisteret i Brønnøysund. Har ansvarsforsikring som terapeut. Trine er også medlem av Integralterapiforbundet, og undervisningsansvarlig ved Integralterapiakademiet

Dette er de Etiske retningslinjene hun opererer under som alternativ utøver


Trine anbefaler alle Integralterapi for å finne svarene i seg selv, men gir også klasynt livsveledning om ønskelig.

En klarsynt livsveiledning gis som et åndelig styrkeløft. Det understøtter ofte det du vet fra før. Trine kan dog gi et klarere og mer komplekst bilde av sammenhenger i henhold til utfordringer i livet. Hun spår ikke fremtid, men kan vise til muligheter som ligger latent i deg selv, og i din plan for ditt liv.


"Det er ditt fulle ansvar å lytte til deg selv og livet, men jeg vet av erfaring at noen ganger kan det føles godt å få noen kjærlige innspill slik at hele bildet sees klarere og i en større sammenheng. Det gir ofte fornyet pågangsmot og større ro i livet. Klarsynt livsveiledning gis også over telefonen og spilles alltid inn på lydfil du får i etterkant". - Trine


Hun har mange klienter, men sjeldent lengre ventetid enn 21 dager.

Integralterapi 800 kr

Klarsynt livsveiledning 850 kr


In the experience of being taught I will forget.

In the experience of being demonstrated I will learn.

But only by my own experience I will remember

- Trine BJørgan Høiberg

 

Trine kan betegnes som en moderne mystiker og okkultist, og har en genuin interesse for menneskets identitetsprosesser og dets relasjon til medmennesket, naturen, samfunnet og den universelle helhet. Hun har et filosofisk sinn med en stor interesse for nytenkning og eksperiment når det gjelder bevissthetens potensiale og magiske funksjon. Hun søker fremme det enkelte menneskes unike bevisshetsmessige mulighet,  og dets ansvar i den store helhet. Hun er opptatt av individets selvbestemmelsesrett og ønsker bidra til å løfte frem denne i hver enkelt individ, samt evnen til å helbrede eget liv og komme i dypere samklang med livets harmoniske enhet.

 

"Alt er i bevegelse. Ingenting er statisk, ei heller sannheter. Det betyr at virkeligheten er et speil på individets persepsjon og dets bevissthetsmessige innsyn og utsyn i øyeblikket.. Derfor er livsforståelsen en helt individuell og umiddelbar erkjennelse basert på øyeblikkelige sansninger. Livsforståelse kan derfor aldri eksternt læres, den er en subjektiv erkjennelse som avhenger av individets bevissthetsmessige rom"

- Trine Bjørgan Høiberg


I sin fritid er hun en ivrig mosjonist, samt naturfotograf, der hun søker å få frem sjelens enhet med naturen. Hun synger, hovedsakelig improvosert hellig lyd, og syr også "eventyrkjoler" når tiden strekker til. I tillegg er hun artikkelforfatter og skribent. Hun holder på med egne bokprosjekter.


 

Utdanning og annen kompetanse


Omsorgsarbeider 2 år Norge

Transpersonlig terapeut 2 år Norge

Reikimaster Norge

Clairvoyant Livsveider 1,5 år Norge

Esoterisk Healer 1,5 år Danmark

Hjertehealingsutdannelse DGC Danmark,

Guddommelig alkymi DGC Danmark 2 år

Videreutdanning åndelig terapi DGC, Danmark 1 år

VEKS - fag, Norge

Godkjent healer/ terapeut gjennom NSHF

Forfatterutvikling og journalistikk, Norsk forfatterutvikling

Chakratransformasjon, DGC, Danmark

Åndelig forvandling, DGC, Danmark

Portalåpningsarbeide - Enochiansk Magi , Norge

Kabbalah , Norge

Happy Voice , holistisk stemmebruk, Norge

Crecendo musikkskole , elev, vokal

Inkainnvielse

Reikiinvielser

 

Noen fordypninger

Psykosyntese , Roberto Assagaoli og Will Parfitt

Jungiansk psykologi , Carl G. Jung

Tradisjonell, holistisk og humanistisk psykologi, ulike forfattere

Esoterisk psykologi , Alice Ann Baily

Åndelig psykologi, Asger Lorentsen og Roberto Assagaoli

Teosofi og ånsdvitenskap, Alice Ann Baily

Vestlig mysterietradisjon , Israel Regardie, Will Parfitt, Dion Fortune, Gareth Knigth, Caitlin and John Matthews

Naturmagi og keltisk shamanisme, R.J. Stewart, Caitlin and John Matthews

The Faery and underworld - traditions, en rekke forfattere men mest av alt gjennom indre kontakter

 

Tidligere yrkesliv

Tidligere arbeidet innen ulike yrker som omsorgsarbeider innen HVPU, barnevern, eldreomsorg og barnehage.


Nåtidig yrkesliv

Fullt egasjement i egen virksomhet siden 2010. Selvstendig virksomhet etablert i 2005.

Underviser, kursleder, terapeut og livsveileder


Tidligere foreningsarbeide

Stiftelse av Vestfold Spirituelle Felleskap

Stiftelse av Holistisk Senter Vestfold

Stifter av Esoterisk Forum, Vestfold

Ingen av disse er aktive i dag.


Stifter av, og underviser ved, Integralterapi Akademiet


 

Skriveprosjekter

Når de sovende våkner (fiction/roman)

Integralterapi (faglitteratur)

Artikler