ARTIKLER
Senter for integral

"NÅR HJERTETS INTELLIGENS

OG LIVETS ÅNDSFULLHET GJELDER"

Beltane fertilitetsalter ved brønnen
Labyrinten, Drageborgen er vårt hjertesenter
Naturen komminiserer på mange måter..
Alteret ved brønnen
Vandringer i labyrinten er dypt hjerteåpnende
Leireterapien er alltid meget spennende!
Kveldsbad i Merkedammen ved sommerkurs
Samhain alter ved brønnen

ARTIKLER

Intervju om integralterapi i media

Publisert i første utgave av magasinet  Medium 2017

Det autentiske menneske

Fredshjerte

Håpet er livets vugge

Rommelighetens magi

Det hele mennesket sett i et åndsvitenskapelig lys

De 12 hellige netter

Selvets intelligente enhet

På lengselens vingeslag

Gjør våren til ditt gjennombrudd

Julens indre betydning

Fra personlig utvikling til åndelig utvikling

Glede er sann levendehet

Noen ord omkring healing og helbredelse

Azoth- mandalaen

INFORMASJON OG NYHETER

 

 Vi tar vår profesjonalitet på alvor og søker etterleve, og holde oss opptatert, i henhold til de retningslinjer og lovverk som til en hver tid gjør seg gjeldende for alternative utøvere i Norge.

 

 

 

KOMMENDE KURS OG ARRANGEMENTER

 

Oppdateres jevnlig

 

FØRSTE HALVDEL 2020

2. mai: World Labyrith Day, Walk at 1 as one


29.mai. -  1. juni: Innføringskurs i integralterapi


21. - 26. juli: SOMMERKURS 


 

ANDRE HALVDEL AV 2020

Høstens oppstart ved INTEGRALTERAPIAKADEMIET:

1. skoleåret 28. - 30. august: Integral livskunst

2.-3. skoleåret : Integralterapeutisk grunnutdanning

4. skoleåret : Åndelig terapi 

Løpende opptak helt frem til start! 

 

 

 

Leder ved Senter for Integral Livskunst Trine Bjørgan Høiberg Honerødveien 7, 3158 Andebu

Epost: kontakt@tempelgaarden.no Telefon: +47 905 96 861

Virksomheten er oppført  i alternativ - og  enhetsregisteret, Brønnøysund

Org. nr. 995746042 Registrert gjennom NSFH

Copyright @ SenterForIntegralLivskunst