Trine Bjørgan Høiberg
Senter for integral

"NÅR HJERTETS INTELLIGENS

OG LIVETS ÅNDSFULLHET GJELDER"

TRINE BJØRGAN HØIBERG

integralterapeut og livsveileder

 

Trine har arbeidet med mennesker i ulike livskriser og spirituell vekst siden 2005 og har et ektefølt engasjement for mennesket og dets relasjon til helheten.

I tillegg til å være underviser og kursleder tar hun imot individer til individuelle avtaler med Integralterapi og klarsynt livsveiledning.

Trine har fokus på individets selvbestemmelsesrett og eget ansvar for sin utvikling. Hun har stort fokus på rett etikk både når det gjelder den psykoterapeutiske betandlingsformen Integralterapi og som klarsynt. Trine er ikke den rette hjelper for de som søker hurtige svar på livets kompleksistet.

 

INDIVIDUELL KONSULTASJON

 

Registrert healer gjennom NSFH, oppført i alternativregisteret i Brønnøysund. Har ansvarsforsikring som terapeut. Trine er også medlem av Integralterapiforbundet, og undervisningsansvarlig ved Integralterapiakademiet

Dette er de Etiske retningslinjene hun opererer under som alternativ utøver

 

Trine anbefaler alle Integralterapi for å finne svarene i seg selv, men gir også klasynt livsveledning om ønskelig.

En klarsynt livsveiledning gis som et åndelig styrkeløft. Det understøtter ofte det du vet fra før. Trine kan dog gi et klarere og mer komplekst bilde av sammenhenger i henhold til utfordringer i livet. Hun spår ikke fremtid, men kan vise til muligheter som ligger latent i deg selv, og i din plan for ditt liv.

 

"Det er ditt fulle ansvar å lytte til deg selv og livet, men jeg vet av erfaring at noen ganger kan det føles godt å få noen kjærlige innspill slik at hele bildet sees klarere og i en større sammenheng. Det gir ofte fornyet pågangsmot og større ro i livet. Klarsynt livsveiledning gis også over telefonen og spilles alltid inn på lydfil du får i etterkant". - Trine

 

Hun har mange klienter, men sjeldent lengre ventetid enn 21 dager.

Integralterapi 800 kr

Klarsynt livsveiledning 850 kr

In the experience of being taught I will forget.

In the experience of being demonstrated I will learn.

But only by my own experience I will remember

- Trine BJørgan Høiberg

Trine kan betegnes som en moderne mystiker og okkultist, og har en genuin interesse for menneskets identitetsprosesser og dets relasjon til medmennesket, naturen, samfunnet og den universelle helhet. Hun har et filosofisk sinn med en stor interesse for nytenkning og eksperiment når det gjelder bevissthetens potensiale og magiske funksjon. Hun søker fremme det enkelte menneskes unike bevisshetsmessige mulighet, og dets ansvar i den store helhet. Hun er opptatt av individets selvbestemmelsesrett og ønsker bidra til å løfte frem denne i hver enkelt individ, samt evnen til å helbrede eget liv og komme i dypere samklang med livets harmoniske enhet.

"Alt er i bevegelse. Ingenting er statisk, ei heller sannheter. Det betyr at virkeligheten er et speil på individets persepsjon og dets bevissthetsmessige innsyn og utsyn i øyeblikket.. Derfor er livsforståelsen en helt individuell og umiddelbar erkjennelse basert på øyeblikkelige sansninger. Livsforståelse kan derfor aldri eksternt læres, den er en subjektiv erkjennelse som avhenger av individets bevissthetsmessige rom"

- Trine Bjørgan Høiberg

 

I sin fritid er hun en ivrig mosjonist, samt naturfotograf, der hun søker å få frem sjelens enhet med naturen. Hun synger, hovedsakelig improvosert hellig lyd, og syr også "eventyrkjoler" når tiden strekker til. I tillegg er hun artikkelforfatter og skribent. Hun holder på med egne bokprosjekter.

 

Utdanning og annen kompetanse

 

Omsorgsarbeider 2 år Norge

Transpersonlig terapeut 2 år Norge

Reikimaster Norge

Clairvoyant Livsveider 1,5 år Norge

Esoterisk Healer 1,5 år Danmark

Hjertehealingsutdannelse DGC Danmark,

Guddommelig alkymi DGC Danmark 2 år

Videreutdanning åndelig terapi DGC, Danmark 1 år

VEKS - fag, Norge

Godkjent healer/ terapeut gjennom NSHF

Forfatterutvikling og journalistikk, Norsk forfatterutvikling

Chakratransformasjon, DGC, Danmark

Åndelig forvandling, DGC, Danmark

Portalåpningsarbeide - Enochiansk Magi , Norge

Kabbalah , Norge

Happy Voice , holistisk stemmebruk, Norge

Crecendo musikkskole , elev, vokal

Inkainnvielse

Reikiinvielser

Noen fordypninger

Psykosyntese , Roberto Assagaoli og Will Parfitt

Jungiansk psykologi , Carl G. Jung

Tradisjonell, holistisk og humanistisk psykologi, ulike forfattere

Esoterisk psykologi , Alice Ann Baily

Åndelig psykologi, Asger Lorentsen og Roberto Assagaoli

Teosofi og ånsdvitenskap, Alice Ann Baily

Vestlig mysterietradisjon , Israel Regardie, Will Parfitt, Dion Fortune, Gareth Knigth, Caitlin and John Matthews

Naturmagi og keltisk shamanisme, R.J. Stewart, Caitlin and John Matthews

The Faery and underworld - traditions, en rekke forfattere men mest av alt gjennom indre kontakter

Tidligere yrkesliv

Tidligere arbeidet innen ulike yrker som omsorgsarbeider innen HVPU, barnevern, eldreomsorg og barnehage.

 

Nåtidig yrkesliv

Fullt egasjement i egen virksomhet siden 2010. Selvstendig virksomhet etablert i 2005.

Underviser, kursleder, terapeut og livsveileder

 

Tidligere foreningsarbeide

Stiftelse av Vestfold Spirituelle Felleskap

Stiftelse av Holistisk Senter Vestfold

Stifter av Esoterisk Forum, Vestfold

Ingen av disse er aktive i dag.

 

Stifter av, og underviser ved, Integralterapi Akademiet

 

Skriveprosjekter

Når de sovende våkner (fiction/roman)

Integralterapi (faglitteratur)

Artikler

INFORMASJON OG NYHETER

 

Vi tar vår profesjonalitet på alvor og søker etterleve, og holde oss opptatert, i henhold til de retningslinjer og lovverk som til en hver tid gjør seg gjeldende for alternative utøvere i Norge.

 

BEGRENSET KLIENTAREID I 2018

Grunnet stort fokus på skriving av fagboken om Integralterapi vil det ikke bli mulig å bestille tid for konsultasjon med Trine mandager og fredager i 2018

 

 

 

 

KOMMENDE KURS OG ARRANGEMENTER

 

Oppdateres jevnlig

 

FØRSTE HALVDEL 2018

19. mars: Rituell aften ved vårjevndøgn

Markeringen av vårjevndøgn blir desverre ikke gjennomført i år grunnet sykdom.

 

5. mai: World Labyrith Day, Walk at 1 as one

 

21. juni: Rituell aften ved sommersolverv

 

26. juni - 1. juli: SOMMERKURS FULLT

 

28. juli - 5, august: SOMMERKURS FREMDELES LEDIGE PLASSER

 

ANDRE HALVDEL AV 2018

22. september: Rituell aften ved høstjevndøgn

 

21. desember: Rituell aften ved vintersolverv

 

 

Leder ved Senter for Integral Livskunst Trine Bjørgan Høiberg Honerødveien 7, 3158 Andebu

Epost: kontakt@tempelgaarden.no Telefon: +47 905 96 861

Virksomheten er oppført i alternativ - og enhetsregisteret, Brønnøysund

Org. nr. 995746042 Registrert gjennom NSFH

Copyright @ SenterForIntegralLivskunst