Sommerkurs

"NÅR HJERTETS INTELLIGENS

OG LIVETS ÅNDSFULLHET GJELDER"

VELKOMMEN TIL SOMMERKURS

Sommerkursene arrangeres to ganger hver sommer

Bli med på 6 uforglemmelige dager der du får mulighet til å bli ennå bedre kjent med deg selv

"Dette er et populært kurs med høy magisk faktor"

Det er aktiviteter fra morgen til kveld . De ulike aktiviteter er godt sammensatt og gir en opplevelse av å stå med hodet i himmelen og føttene godt plantet i Jorden.

Sommerkursene arrangeres to ganger hver sommer

DATOER 2017:

Den 27. juni - 02. juli

Den 18. - 23. juli

Vær snar med påmelding da kursene har en tendens til å fylles raskt opp!

 

Du vil blant annet ledes gjennom ulike meditasjoner, trommereise, sandbilde, bålsermoni, rebirthing, elementreise, lydhealing, symbolreise, tegneterapi, leireterapi, collageterapi, lyssirkelarbeide m.m. Det er også innebygget noe undervisning i aktuelle temaer i henhold til selvutviklingsarbeidet og åndelig utviklingsprosesser.

På kveldene er det mulighet for kos og tromming/chanting rundt bålet.

Du møtes med stor takhøyde og en bred rommelighet.

Den overordnede tilbakemelding fra tidligere deltakere er at dagene har gitt et gjennombrudd i ens spirituelle oppvåkning, samt en opplevelse av «å ha kommet hjem».

Det arbeides under sterke kjærlighetsvibrasjoner der engleverdenen og andre hjelpere fra parallelle dimensjoner bidrar i det healende arbeidet.

Andre tilbakemeldinger er bl.a. en opplevelse av mer glede, livslyst, evne til å gi og motta kjærlighet, større selvinnsikt, trygghet, at fysiske symptomer er redusert eller opphørt helt og et bedre selvbilde samt mer tillit til seg selv og sine omgivelser.

Du som deltaker styrer selv dine egne indre prosesser!

 

Målgruppe:

Kurset vil kunne passe for alle som søker komme sammen med likesinnende i kjærlige og trygge omgivelser.

Det er for deg som søker arbeide med dypere selverkjennelser, søker forløsning og healing inn på uforløste sider i personligheten og spirituell utvikling.

Kursledere

Sommerkursene ledes i samarbeide med studentene ved grunnutdanningen i Integralterape. Studentene tilbyr også individuelle Integralterapier under kursdagene

Sommerkursene har vært arrangert hver sommer siden 2009

 

Kursavgift: 3400 kr

1200 kr av kursavgiften betales ved påmelding. Resterende innen en uke før kursstart.

Pris for deg som har skrevet kontrakt og skal begynne på Selvutviklingssolen eller Terapiutdanningen: 2600 kr

Kost/losji: Vi har ordning med kost og losji. Informasjon ved henvendelse

 

 

INFORMASJON OG NYHETER

 

Vi tar vår profesjonalitet på alvor og søker etterleve, og holde oss opptatert i henhold til de retningslinjer og regler som til en hver tid gjør seg gjeldende for alternative utøvere i Norge.

 

BEGRENSET KLIENTAREID I 2017

Grunnet stort fokus på skriving av fagboken om Integralterapi vil det ikke bli mulig å bestille tid for konsultasjon med Trine mandager og fredager i 2017

 

 

VÅRE INTEGRALTERAPEUTER HAR EGET FORBUND

Integralterapi.no

 

 

 

KOMMENDE KURS OG ARRANGEMENTER

 

Oppdateres jevnlig

 

ANDRE HALVDEL 2017

1. - 3. september: Integral livskunst 1. samling skoleåret 2017 - 2018

22. september: Rituell aften ved høstjevndøgn

Åpent for alle

28. sept. - 1. oktober: Grunnutdanningen i Integralterapi, 1. samling. Kun inntak av studenter som tidligere har fullført forløpet Integral livskunst (EFI/Indre forvandling) og innføringskurset i integralterapi

 

5. - 8. okt. siste samling med påbygg i åndelig terapi

21. desember: Rituell aften ved vintersolverv

 

FØRSTE HALVDEL 2018

Leder ved Senter for Integral Livskunst Trine Bjørgan Høiberg Honerødveien 7, 3158 Andebu

Epost: kontakt@tempelgaarden.no Telefon: +47 905 96 861

Virksomheten er oppført i alternativ - og enhetsregisteret, Brønnøysund

Org. nr. 995746042 Registrert gjennom NSFH

Copyright @ SenterForIntegralLivskunst