INTEGRALTERAPI

"NÅR HJERTETS INTELLIGENS

OG LIVETS ÅNDSFULLHET GJELDER"

INTEGRALTERAPI

Integralterapi utviklet ved Senter for Integral Livskunst er en psykodynamisk terapiform der det terapeutiske siktemål er å hjelpe klient til å fatte grep om sin egen selvbevisste kjerne slik at det autentiske selv gjør seg stadig mer fremtredende i individets livsutfoldelse.

Ved å gjøre ukjente sider kjent, helbrede det som ikke er funksjonelt og ta ansvar for sitt eget indre, vil klient stadig mer kunne utvikle evnen til raust å romme, og ta større medansvar, i den verden det er en del av.

Vi beskriver den som en brobyggende psykoterapi. Dette gjør vi av flere grunner:

  • Den styrker broen mellom ånd, sjel og legeme
  • Den styrker broen mellom det underbevisste, dagsbevisste og overbevisste
  • Den styrker broen mellom individet, medmennesket og samfunnet
  • Den styrker broen mellom mennesket, naturen og den universelle enhet

 

Det unike med denne integralterapeutiske metode kjennetegnes sæskilt gjennom disse fire:

  • Den styrker hjertets medfølende og intuitive intelligens
  • Den trekker naturlig troens aspekt inn i det terapeutiske rom
  • Den kombinerer psykoterapi med healing
  • Den terapeutiske prosess undersøttes av musikk

 

Denne integralterapi går under kategori alternativ behandlig og Integralterapeuter utdannet ved Senter for Integral Livskunst er derfor pliktige til å etterleve de gjeldende lover og regler for den kategori.

Våre terapeuter er stolte av sitt yrke, og gjør sitt aller beste for å drive sin praksis på en seriøs og god måte.

Yrkesaktive Integralterapeuter er tilknyttet egen fagorganisasjon, og følger de rettningslinjer denne er funtamentert i. Les om forbundets vedtekter, etiske retningslinjer og fagkrav inne på hjemmesiden

 

Vi har sammen tro på det vi gjør, et håp om at terapiformen blir stadig mer anvendt, og en kjærlig dedikert holdning til vår oppgave som Integralterapeuter

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRALTERAPIENS METODE

Det terapeutiske rom

Det terapeutiske rom består av utredende og kartleggende samtale for å sikre god forståelse av klientens behov. Deretter følger dybdeterapeutisk behandling liggende på benk der terapeut først hjelper klient til dyp hvilen i oppmerksomt nærvær innfor seg selv.

Det arbeides så med en kombinasjon av indre bevisstgjøring, erkjennelser og frigjøring av uhensiktmessige og dysfunksjonelle forsvarsverk i personligheten. Healing er hele veien en naturlig del. Klient har selv ansvar for å påkalle den healende strøm fra den univereselle kilde denne måtte være fortrolig med.

Den terapeutiske prosess forløper i en finstemt kombinasjon av dialog mellom klienten og terapeuten, innføling, gjenopplevelser, forløsning, erkjennelser, forsoning og healende stillhet med musikk.

Integralterapeuten

Integralterapeuter utdannet ved Senter for Integral Livskunst skal vise en god mellommenneskelig kompetanse, og de har arbeidet godt med seg selv for å stå trygt og vel balansert i rollen som ledsager og hjelper i terapisituasjonen

De ser individet, har uforbeholden respekt for det og lytter aktivt. Det tar ikke styringen i terapien, men veileder ut fra klients erkjennelser og behov underveis.

Terapeut søker å bevisstgjøre klient at den helbredende prosess er dets eget ansvar. Klient skal derfor i hele terpiforløpet selv være ansvarlig innfor sin egen prosess og finne veien frem til større integritet.

Den gir klient eget ansvar for sin helbredelse gjennom en mobilisering av den nødvendige viljen til endring

Den søker å bringe frem klients evne til å føle kjærlighet for seg selv da denne er helt esensiell for en dyptgripende helbredelse

Terapeut søker å fremmer klients mestringsopplevelse og styrker derved klients motivasjon

Den har en åndelig dimensjon

I terapiformen går healing og psykoterapi hånd i hånd

Terapeut har en spesialisert trening i arbeide med livsenergiene, som fremmer helbredelse, og trening i en dyp form for rommende nestekjærlig væren. Klient opplever derved trygghet og omsorg i terapisituasjonen som er meget essensielt for det terapeutiske resultat.

Terapeut anser mennesket som en åndelig identitet med en menneskelig erfaring. Den ser livet som en arena for læring og sjelelig vekst. Den har en åpning for reinkarnsjon og at emosjonelle smertelag, og personlige psykologiske utfordringer. kan stamme fra tidligere liv.

Terapiformen kan tilfredstille menneskets åndelige behov og den ser nødvendigheten av å integrere troens aspekter inn i den psykologiske prosess.

Terapien er årsaks orientert

Den vender blikket på klients livshistorie, læringshistorien, og tar sikte på å finne roten til det som ikke fungerer i personligheten i dag.

Den ser på individets leveregler, og søker å hjelpe klient til å finne de korrigerende styringsreglene som ble dannet i oppveksten, der han/hun har stilt spørsmål om rettet til å være seg selv. De regler som hindrer han/henne i å leve ærlig, kjærlig og ekte.

Det overordnede formål med terapien er å frigjøre klients autentiske livsuttrykk. Slik vil det kunne stå frem som et kraftfullt samlet skapende, kjærlig og ekte individ som stadig våger å leve mer til det fulle.

 

Terapiformen er musisk

Den terapeutiske prosess understøttes ved bruk av musikk

Musikken spiller på klients emosjonelle strenger

Musikk frigjør klients frie assosiasjoner

Musikken lader det energetiske kjærlige rom omkring klient

 

 

 

 

UTDANNING OG TERAPEUTENE

BLI INTEGRALTERAPEUT

FAGPLAN FOR UTDANNINGEN

VI HAR EGET FORBUND

Link til nettisde:

INTEGRALTERAPI

 

UTDANNEDE YRKESUTØVENDE INTEGRALTERAPEUTER

INTEGRALTERAPEUTER. SIL

Finn terapeut utdannet hos oss

INTEGRALTERAPI MED UNDERVISER

Underviser ved utdanningen tilbyr individuelle konsultasjoner på senteret.

 

STILLE SOM KLIENT FOR STUDENTER ELLER VED DEMONSTRASJON?

Vi trenger også til stadighet klienter til terapidemonstrasjoner ved utdanningen, samt kandidater som ønsker være klient hos studenter ved Integralterapiutdanningen.

Er du interessert i å stille under demonstrasjon eller som studentkandidat er disse tjenestene selvsagt gratis.

Individuelle behandlinger med underviser bestilles ved å ta kontakt på epost eller telefon.

 

INFORMASJON OG NYHETER

 

Vi tar vår profesjonalitet på alvor og søker etterleve, og holde oss opptatert i henhold til de retningslinjer og regler som til en hver tid gjør seg gjeldende for alternative utøvere i Norge.

 

BEGRENSET KLIENTAREID I 2017

Grunnet stort fokus på skriving av fagboken om Integralterapi vil det ikke bli mulig å bestille tid for konsultasjon med Trine mandager og fredager i 2017

 

 

VÅRE INTEGRALTERAPEUTER HAR EGET FORBUND

Integralterapi.no

 

 

 

KOMMENDE KURS OG ARRANGEMENTER

 

Oppdateres jevnlig

 

ANDRE HALVDEL 2017

1. - 3. september: Integral livskunst 1. samling skoleåret 2017 - 2018

22. september: Rituell aften ved høstjevndøgn

Åpent for alle

28. sept. - 1. oktober: Grunnutdanningen i Integralterapi, 1. samling. Kun inntak av studenter som tidligere har fullført forløpet Integral livskunst (EFI/Indre forvandling) og innføringskurset i integralterapi

 

5. - 8. okt. siste samling med påbygg i åndelig terapi

21. desember: Rituell aften ved vintersolverv

 

FØRSTE HALVDEL 2018

Leder ved Senter for Integral Livskunst Trine Bjørgan Høiberg Honerødveien 7, 3158 Andebu

Epost: kontakt@tempelgaarden.no Telefon: +47 905 96 861

Virksomheten er oppført i alternativ - og enhetsregisteret, Brønnøysund

Org. nr. 995746042 Registrert gjennom NSFH

Copyright @ SenterForIntegralLivskunst