Innføringskurs

"NÅR HJERTETS INTELLIGENS

OG LIVETS ÅNDSFULLHET GJELDER"

INTEGRALTERAPIUTDANNING

Innføringskurs

Innføringskurset arrangeres på vårparten hvert år. Kurset er et inntakskrav ved Integralterapiutdanningen. Det er et flott kurs å delta på for å bli kjent med Integralterapi som metode, og du binder deg ikke til selve utdanningen ved å delta. Dersom du tenker utdanne deg til Integralterapeut skal du ta selvutviklingsdelen, Integral Livskunst.

Vi ønsker velkommen til fire spennende dager!

 

Integralterapiutdanningen består av fire moduler totalt. Tre er obligatoriske og en er påbyggende

 

Obligatorisk:

Integral livskunst - forberedende selvutviklingsforløp over syv måneder

Innføringskurs i Integral terapi - innledende kurs over fire dager. Kan tas før eller etter året med integral livskunst

Grunnutdanning i Integralterapi - utdanningens lengte er halvannet år

Påbyggende:

Åndelig terapi - Studenter kan i tillegg etter endt grunnutdanning ta påbyggende forløp.Dette er basert på tre 4 - dagers samlinger over åtte måneder

 

 

 

INNFØRINGSKURSET I INTEGRALTEREPI

4 DAGER

 

Neste gjennomføring av kurset:

5. - 8. april 2018

 

Klokkeslett for dagene:

Torsdag 13.00 - 18.00

Fredag 10.00 - 18.00

Lørdag 10.00 - 18.00

Søndag 10.00 - 14.30

 

Behov for kost/losji?

Gi oss beskjed

 

 

 

Dette kurset gir en god innføring i behandlingsformen. Det kan tas uten at du tenker gå videre på selve utdanningen. Formålet med innføringskurset er å gi eventuelt fremtidige studenter en smakebit og derav mulighet for å kjenne på om dette er en terapiform en selv kunne tenke seg arbeide med.

 

Dagene er en kombinasjon av forelesning og praktisk trening, samt at det blir gitt en demonstrasjon av full Integralterapi foran kursdeltakerne

 

Temaer vi berører:

 

 • INTEGRAL LIVSKUNST
 • Behandlingsformens indre kjerne
 • Sjels orientert psykologi
 • Det helbredende potensialet i vår Integralterapi
 • Hjerte senteret som alkymistisk verksted
 • De indre medspillere i den integrale prosess
 • Integralterapeutens målgruppe
 • Typiske kjennetegn ved spirituell vekkelsesfase (Fra overlevelse til det virkelige liv)
 • Kjennetegn ved etasjeskift
 • Hjertets skatter – når hjertets intelligens blir styrende i livet

 

 • DET HEALENDE LYS
 • Hva er healing?
 • Variasjonene av healere og indre forbindelser
 • Noen betraktninger
 • Å tappes for vitalitet og kraft
 • Et kort oversikt over de ulike typer healing
 • Eterisk Healing- Astral Healing - Mental / esoterisk healing

 

 • NÅR KJÆRLIGHET HELBREDER
 • Healing fra hjertet - medfølelse i praksis
 • Forutsetninger for healing fra hjertet
 • Tidsperspektiver på åndelig utvikling
 • Hva som fremmer healingsprosessene i Integralterapi
 • Hvorfor benyttes hjertet som healende organ?

 

 • INTEGRALTERAPI
 • Når psykoterapi og healing får gå hånd i hånd
 • Utfordringer i begynnerfasen som Integralterapeut
 • Integralterapiens oppbygning
 • En repetisjon på terapiformens spesiale
 • Traumelagenes oppbygning
 • Indre og ytre forberedelse som Integralterapeut
 • Etikk og moral som terapeut
 • Terapeut har stort ansvar for eget indre klima. Noen tips.

 

 

 

KURSAVGIFT: 2500 kr

Faktura sendes pr. epost

 

Det utdeles et fyldig og godt kompendium.

 

PÅMELDING:

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON OG NYHETER

 

Vi tar vår profesjonalitet på alvor og søker etterleve, og holde oss opptatert i henhold til de retningslinjer og regler som til en hver tid gjør seg gjeldende for alternative utøvere i Norge.

 

BEGRENSET KLIENTAREID I 2017

Grunnet stort fokus på skriving av fagboken om Integralterapi vil det ikke bli mulig å bestille tid for konsultasjon med Trine mandager og fredager i 2017

 

 

VÅRE INTEGRALTERAPEUTER HAR EGET FORBUND

Integralterapi.no

 

 

 

KOMMENDE KURS OG ARRANGEMENTER

 

Oppdateres jevnlig

 

ANDRE HALVDEL 2017

1. - 3. september: Integral livskunst 1. samling skoleåret 2017 - 2018

22. september: Rituell aften ved høstjevndøgn

Åpent for alle

28. sept. - 1. oktober: Grunnutdanningen i Integralterapi, 1. samling. Kun inntak av studenter som tidligere har fullført forløpet Integral livskunst (EFI/Indre forvandling) og innføringskurset i integralterapi

 

5. - 8. okt. siste samling med påbygg i åndelig terapi

21. desember: Rituell aften ved vintersolverv

 

FØRSTE HALVDEL 2018

Leder ved Senter for Integral Livskunst Trine Bjørgan Høiberg Honerødveien 7, 3158 Andebu

Epost: kontakt@tempelgaarden.no Telefon: +47 905 96 861

Virksomheten er oppført i alternativ - og enhetsregisteret, Brønnøysund

Org. nr. 995746042 Registrert gjennom NSFH

Copyright @ SenterForIntegralLivskunst