BROBYGGEREN

"NÅR HJERTETS INTELLIGENS

OG LIVETS ÅNDSFULLHET GJELDER"

BROBYGGEREN

 

Grunnfilosofien vår er forankret i et enhetlig brobyggende verdisyn.

Hvert enkelt individ har et potensiale til å bidra med å bygge en verden basert på de gode verdiene der alt liv kan få lov til å trives. Kunsten å leve integrert handler om å være en dyktig brobygger som bygger livskraftige broer både i en selv, mellom mennesker og til naturen.

 

 

"LOVE IS THE BRIGDE BETWEEN YOU AND EVERYTHING"

- RUMI

 

Trine Bjørgan Høiberg

 

 

BROEN TIL DEG SELV

EGENKJÆRLIGHET

Broen til deg selv handler om å åpne opp for en dypere kommunikasjon med ditt indre psykologiske landskap. Målet er å fremme din opplevelse av indre fred og harmoni og å hente frem det iboende potensialet som skjuler seg i ditt autentiske selv. Det overordnede siktemål med den indre brobygging er å styrke evnen til egenkjærlighet og selvaksept gjennom en ærlig og oppriktig måte å møte deg selv på.

 

 

Gruppetilhørighet ved SFIL

BROEN TIL MEDMENNESKET

NESTEKJÆRLIGHET

Broen til medmennesket handler om å åpne opp for en måte å møte menneskene rundt deg på, og samfunnet, som bærer preg av rommende raushet og nestekjærlighet. Når broen til ditt autentiske selv er solid blir dette mulig uten å miste deg selv i omgang med andre. Broen handler også om å være en brobygger for andre ved å stå i verden som et levende eksempel på ektefølt engasjement, ærlighet og kjærlighet.

 

 

Livets grunnlag

BROEN TIL NATUREN

ALLKJÆLIGHET

Broen til naturen handler om å hvile dypere fra livets egen kilde. Det handler om å åpne opp for et større liv og den universelle enhet. De mystiske erfaringer finnes på denne broen. Bakenfor den ytre virkelighet finnes et indre intelligent liv med myriader av livsformer som virker bak kulissene av hva våre fysiske sanser kan fatte. Mennesket har mulighet til å skape en større samhandling med disse indre krefter. Det er det denne brobyggende prosess handler om.

 

 

 

INFORMASJON OG NYHETER

 

Vi tar vår profesjonalitet på alvor og søker etterleve, og holde oss opptatert i henhold til de retningslinjer og regler som til en hver tid gjør seg gjeldende for alternative utøvere i Norge.

 

BEGRENSET KLIENTAREID I 2017

Grunnet stort fokus på skriving av fagboken om Integralterapi vil det ikke bli mulig å bestille tid for konsultasjon med Trine mandager og fredager i 2017

 

 

VÅRE INTEGRALTERAPEUTER HAR EGET FORBUND

Integralterapi.no

 

 

 

KOMMENDE KURS OG ARRANGEMENTER

 

Oppdateres jevnlig

 

ANDRE HALVDEL 2017

1. - 3. september: Integral livskunst 1. samling skoleåret 2017 - 2018

22. september: Rituell aften ved høstjevndøgn

Åpent for alle

28. sept. - 1. oktober: Grunnutdanningen i Integralterapi, 1. samling. Kun inntak av studenter som tidligere har fullført forløpet Integral livskunst (EFI/Indre forvandling) og innføringskurset i integralterapi

 

5. - 8. okt. siste samling med påbygg i åndelig terapi

21. desember: Rituell aften ved vintersolverv

 

FØRSTE HALVDEL 2018

Leder ved Senter for Integral Livskunst Trine Bjørgan Høiberg Honerødveien 7, 3158 Andebu

Epost: kontakt@tempelgaarden.no Telefon: +47 905 96 861

Virksomheten er oppført i alternativ - og enhetsregisteret, Brønnøysund

Org. nr. 995746042 Registrert gjennom NSFH

Copyright @ SenterForIntegralLivskunst