Åndelig terapi

"NÅR HJERTETS INTELLIGENS

OG LIVETS ÅNDSFULLHET GJELDER"

ÅNDELIG TERAPI

Påbyggende moduler for integralterapeuter

Integralterapiutdanningen består av fire moduler totalt. Tre er obligatoriske og en er påbyggende

Obligatorisk:

Integral livskunst - forberedende selvutviklingsforløp over syv måneder

Innføringskurs i Integral terapi - innledende kurs over fire dager

Grunnutdanning i Integralterapi - utdanningens lengte er halvannet år

Påbyggende modul:

Åndelig terapi - Studenter kan i tillegg etter endt grunnutdanning ta påbyggende forløp.Dette er basert på tre 4 - dagers samlinger over åtte måneder

Åndelig terapi er et forløp på tre langhelger der Integralterapeuter får mulighet til å fordype seg inn i mer avanserte teknikker. Disse teknikker er særlig egnet til mennesker som allerede har en viss dagsbevisst kontakt med sitt hjerte og den åndelige strøm, men som stadig henger fast ved gamle mønstre som hindrer individet i å leve dypere ut fra sitt sjelsformål.

Disse terapeutiske teknikker har som overordnet formål å styrke åndelig frihet, målrettethet og den dypere inspirasjonsstrøm i enhet. De har derfor en tendens til å hjelpe individet til å få gjenaktivert de åndelige talenter som ligger latent i bevisstheten.

 

Inntakskrav: Integralterapeut med godkjent eksamen.

Dato: Neste gjennomføring blir høst og vårsemester 2016/2017

Kostnad: 2200 for hver modul

 

 

UTDANNINGEN BESTÅR AV TOTALT 4 MODULER

 

 

 

Hver modul tas uten å binde seg til hele utdanningen samlet sett

 

Har du spørsmål så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss:

 

 

INFORMASJON OG NYHETER

 

Vi tar vår profesjonalitet på alvor og søker etterleve, og holde oss opptatert i henhold til de retningslinjer og regler som til en hver tid gjør seg gjeldende for alternative utøvere i Norge.

 

BEGRENSET KLIENTAREID I 2017

Grunnet stort fokus på skriving av fagboken om Integralterapi vil det ikke bli mulig å bestille tid for konsultasjon med Trine mandager og fredager i 2017

 

 

VÅRE INTEGRALTERAPEUTER HAR EGET FORBUND

Integralterapi.no

 

 

 

KOMMENDE KURS OG ARRANGEMENTER

 

Oppdateres jevnlig

 

 

FØRSTE HALVDEL 2017

FERIE i uke 7 og 8

19. mars: Markering av vårjevndøgn kl. 18.00 - 21.00

FERIE i uke 15

Lørdag 6. mai: Walk as one in on. Wold wide Labyrinth day

11. - 14. mai: Innføringskurs i Integralterapi

2. - 4. juni: Helgkurset Elverne og magiens mesternøkler

21. juni: Markering av sommersolverv

27. juni - 02. juli: Sommerkurs

18. - 23. juli: Sommerkurs

 

FERIEAVVIKLING SOMMER 2017:

uke 25, 27, 28 og 30

Klienter ønsker velkommen igjen fra den 1. august

 

ANDRE HALVDEL 2017

NY OPPSTART AV UTDANNINGEN:

1. - 3. september: Integral livskunst 1. samling skoleåret 2017 - 2018

 

28. sept. - 1. oktober: Grunnutdanningen i Integralterapi, 1. samling. Kun inntak av studenter som tidligere har fullført forløpet Integral livskunst (EFI/Indre forvandling) og innføringskurset i integralterapi

Leder ved Senter for Integral Livskunst Trine Bjørgan Høiberg Honerødveien 7, 3158 Andebu

Epost: kontakt@tempelgaarden.no Telefon: +47 905 96 861

Virksomheten er oppført i alternativ - og enhetsregisteret, Brønnøysund

Org. nr. 995746042 Registrert gjennom NSFH

Copyright @ SenterForIntegralLivskunst